Geplande activiteiten

ntb december 2020

Participatie in Kerstdienst/viering 


 

9 mei 2020 

Studiedag voor het jaarconcert, gaat niet door i.v.m. de coronacrisis


 

16 mei 2020 

Jaarconcert, optreden van alle drie de orkesten (B-, A- en Selectieorkest)

Dit concert gaat niet door i.v.m. de coronacrisis. Mogelijk zal het later dit jaar zijn (nog niet bepaald).

 

 

5 juni 2020   

Jaarlijkse ledenvergadering (aansluitend aan repetitie)

 


21 juni 2020 

Arnhemse muziekdag (park Sonsbeek).

Deze manifestatie is in zijn geheel geschrapt i.v.m. de coronacrisis.ntb 

Laatste repetitie 

 

tijdens de zomervakantie wordt er niet gerepeteerd 

 

 

ntb  

Eerste repetities nieuw seizoen

 

 

 AVAZ
Accordeon Vereniging Arnhem Zuid