AVAZ 
Accordeon Vereniging Arnhem Zuid
 

GESCHIEDENIS VAN AVAZ
Door Henk Jager

Accordeon-Vereniging Arnhem-Zuid werd opgericht op 18 april 1952 door Joop Albers, als eerste voorzitter, en Henk de Wilde, secretaris. Begonnen werd met een ledenbestand van vier leden. Het was de bedoeling dat AVAZ een heuse, flinke vereniging zou worden. Bij toerbeurt werd bij leden thuis gerepeteerd, want een repetitieruimte was er aanvankelijk nog niet. Om het ledenaantal te doen groeien werd in 1955 met een Accordeonschool gestart. In samenwerking met Muziekhandel Timmermans in Amsterdam konden tien 32-bas accordeons worden gekocht om aan aspirant-leden te verhuren. Er werd les gegeven in een garage die 's winters verwarmd werd.

De vereniging groeide voorspoedig. Er werden uniformen (een witte broek, een wit shirt met een groene stropdas en een groene riem) aangeschaft en er kwamen front standaards met de naam AVAZ, vaandels, slagwerk, pauken en een bas-accordeon. Intussen was er een repetitieruimte gevonden: het Speeltuingebouwtje aan de Veerpolderstraat. De contributie werd indertijd in contanten op de repetitieavond door de penningmeester ge´nd. Deze zat aan een grote tafel met het contributieboek voor zich. De eerste penningmeester was Dhr. v. Dijk. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door Hitjo Schrikkema, die heel lang penningmeester was.

De winkeliers in Arnhem Zuid vroegen AVAZ om op zomerdagen openluchtconcerten te houden. Later werd regelmatig in marsen gelopen, eerst met geleende tamboers van zusterverenigingen en vervolgens, toen AVAZ overeenstemming bereikte met het Tamboercorps Arnhem Zuid, met eigen tamboers. Er werden gezamenlijk met andere corpsen marsen gelopen door Arnhem. De meemarcherende accordeonisten moesten uiteraard de te spelen marsen uit het hoofd kennen. Tegenwoordig ziet men geen marcherende accordeonverenigingen meer op straat. Men vindt ze eerder in concertzalen, en het is dan ook beter te spreken van accordeonorkest(en).

Hoogtepunten waren er vele: de toetreding tot de Arnhemse Federatie van Muziekgezelschappen, het verkregen lidmaatschap van (de huidige) NOVAM, vele concerten, bondsconcoursen, optochten en een internationale uitwisseling naar Schaffhausen, Zwitserland, in 1957 (waar AVAZ 10 dagen bij een zustervereniging te gast was). In juni 1962 werd AVAZ door de directie van het Rembrandttheater in Arnhem uitgenodigd om een week lang (donderdag tm. woensdag) elke avond een optreden te verzorgen tussen het journaal en de hoofdfilm (in het weekend 2 keer op een avond).

Dirigent, bijna vanaf de oprichting, was Ge Smits. AVAZ is hem daar veel dank voor verschuldigd. Hij werd in 1981 opgevolgd door de huidige dirigent, John Holvast.